Bekæmpelse af hvepse

Bekæmpelse af hvepse

Hvepsen er et insekt med årevinger. Der findes en masse forskellige arter i Danmark – helt præcis 40 registerede arter. “Hveps” er en bred betegnelse…