Hvepsen er et insekt med årevinger. Der findes en masse forskellige arter i
Danmark – helt præcis 40 registerede arter. “Hveps” er en bred betegnelse for en
masse forskellige insekter – heriblandt gedehamsen. I almen tale kaldes det dog
bare for en hveps som udgangspunkt. Hvepse stikker kun, hvis de føler sig truet
eller irriteret, hvilket sker rigtig ofte om sommeren, når man er ude i det gode vejr
og lege. Det er ikke altid ens hensigt at irritere hvepsen, da det typisk sker ved et
uheld ved at ramme ind i et hvepsebo for eksempel. Herefter går hvepsene til
angreb, og bruger deres stikkebrod som forsvarsmekanisme. Hvepse kan i mod-
sætning til bier godt overleve efter at have stukket med deres brod.

Hvilken skade kan hvepse lave?


De fleste danskere har oplevet at blive stukket af en hveps, der godt kan være
en smertefuld affære, som bestemt kan ødelægge humøret på en varm sommer-
dag. Udover et stik, der kan være ret så smertefuldt, så kan de også udgøre en
stor fare for dine kæledyr, da de både kan stikke din kære dyr, men også videre-
give sygdomme, der kan være farlige for dit dyr.

Er man allergisk over for et hvepsestik, skal man passe ekstra meget på, da det
kan resultere i voldsomme sundhedskonsekvenser og symptomer som f.eks.
besvimelse, astmaanfald, blodtryksfald eller kløende udslæt på kroppen. Det kan
også blokere dine luftveje, hvis du bliver stukket i munden eller på halsen.

Fatale konsekvenser er meget sjældne, men de sker dog stadig i sjældne tilfælde.
1-2 mennesker mister livet hvert år i Danmark som følge af en allergisk reaktion
over for hvepse- eller bistik.

Hvordan fjerner jeg hvepsene samt deres hvepsebo?


Der er rigtig mange hvepse og gedehamse om sommeren, da det er højtiden for
dem. Typisk har deres hvepsebo kun en begrænset levetid på ca. 1 år, hvoraf de
hvert efterår går til grunde.

Det er en dum idé at forsøge at fjerne et hvepsebo uden professionel hjælp, da
det typisk bare vil resulterer i, at man irritererer det og dermed får en masse
smertefulde stik overalt på kroppen, hvilket aldrig er en sjov oplevelse.

Hvis du ønsker at mindske mængden af hvepse nær din bolig, så er der en række
tips og tricks, man kan forsøge sig med, hvis problemet endnu ikke er blevet så
stort. Hvepse hader vand, hvor man f.eks. kan bruge en vandforstøver. Det snyder
hvepsene, så de tror det regner, hvilket får dem til at søge tilbage til deres bo.
Udover over det, så kan lugtene fra benzin, petroleum og kaffegrums med ild i være
rigtig effektivt til at drive dem væk. Dette er dog primært kun midlertidige løsninger,
da det ikke fuldstændig fjerner problemet. Her kræves der professionel hjælp.

Få hjælp af et professionelt skadedyrsservice


At søge professionel hjælp i tilfælde af, at der er et hvepsebo nær dig, er noget
som vi absolut anbefaler, da vi ikke ønsker, at du kommer til skade i et forsøg på at
fjerne hvepseboet. Det kræver indgående viden og erfaring for at håndtere proble-
met. Toxin er et professionelt og landsdækkende skadedyrsservice, der har over
30 års erfaring indenfor skadedyrs-branchen. De foretager gratis inspektioner for
dig, så de kan beregne problemets omfang. Tøv ikke med at tage kontakt til dem,
så de kan sætte en slutter på dit hvepse-mareridt. Du kan finde deres skadedyrs-
service til hvepse lige her. (https://www.toxin.dk/bekaempelse-af-hvepse/)